POLITYKA PRYWATNOŚCI

Firma nulight Giovanni De Santis jako właściciel sklepu www.nulight.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Każdy zarejestrowany użytkownik na naszej stronie, ma możliwość do wglądu, usunięcia oraz edycji swoich danych. Dane osobowe wykorzystywane są tylko do obsługi handlowej Klienta i nie będą udostępniane innym podmiotom. Prosimy o nie udostępnianie haseł dostępu do swoich kont postronnym osobom. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o natychmiastowy kontakt z obsługą sklepu.

REGULAMIN SKLEPU

I. Postanowienia Ogólne 

1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez firmę nulight Giovanni De Santis, ul. Gen. Leopolda Okulickiego 53/146, 31-637 Kraków, NIP: 6783152159 i zarazem określa warunki oraz zasady prowadzonej przez firmę sprzedaży.

2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym www.nulight.pl , zawierającym umowę kupna, zwanym dalej Klientem, a nulight Giovanni De Santis, zwanym dalej Sprzedawcą.

3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym nulight.pl / portalu dawanda.pl. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.

4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez www.nulight.pl jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.

II. Przedmiot Sprzedaży 

5. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego nulight.pl oraz oferowane w ramach działalności Sprzedawcy na stronach portalu internetowego Allegro.pl.

6. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym nulight.pl/na ofertach portalu dawanda.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów wyprzedażowych, które będą stosownie oznaczone i opisane.

7. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).

8. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego nulight.pl oraz oferowanych w ramach działalności Sprzedawcy na stronach portalu internetowego dawanda.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.

9. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego nulight.pl.

10. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

-przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata)

-za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera,

-gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu,

-poprzez serwis PayU – po otrzymaniu potwierdzenia z serwisu PayU

-poprzez szybkie płatności za pośrednictwem systemu PayPal

11. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

12. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa firmy nulight Giovanni De Santis do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

13. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.

14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

15. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.

16. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: nulight, ul. Gen. L. Okulickiego 53/146, 31-637 Kraków lub elektronicznie na adres sklep@nulight.pl. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji firma nulight traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.

III. Realizacja zamówienia 

17. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). W tym celu można dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej https://nulight.pl/login?back=my-account i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

18. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość:

-dokonywania zakupów w sklepie internetowym nulight.pl,

-jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów,

-jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach,

-opiniowania sprzętu bez konieczności moderacji i akceptacji z naszej strony,

-prowadzenia szczegółowych statystyk swoich działań w systemie Sprzedającego,

19. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

20. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.

21. Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient:

-wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie nulight.pl i przetwarzanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu:

§ realizacji umowy przez Sprzedającego,

§ informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy nulight.pl,

-powinien zaakceptować postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego nulight.pl,

-może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.

 1. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 2. Zamówienia w sklepie internetowym nulight.pl można składać również, bez rejestracji ale z dokonaniem akceptacji akceptacji regulaminu sklepu nulight.pl.

  24. Zamówienia w sklepie internetowym nulight.pl można składać również mailowo lub telefonicznie. Adres e-mail sklep@nulight.pl, oraz wszystkie pozostałe adresy z domeną @nulight.pl oraz numery telefonów podane na stronie nulight.pl są integralną częścią sklepu nulight.pl i własnością firmy nulight Giovanni De Santis. Składanie zamówień drogą mailową lub telefoniczną skutkuje automatycznym zaakceptowaniem regulaminu sklepu nulight.pl.

  25. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym nulight.pl należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia, lub złożyć zamówienie mailowo lub telefonicznie.

  26. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 10 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.

  27. Potwierdzenie zawarcia umowy przesłane zostanie Klientowi na adres e-mail wskazany przez Klienta.

  28. Zmiany w regulaminie widoczne są na stronie https://nulight.pl/content/3-regulamin

  IV. Dostawa 29. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym nulight.pl oraz zakupionych w ramach portalu internetowego dawanda.pl i allegro.pl realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub po indywidualnej wycenie zamówienia poza granice Polski.

  30. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Sp. z o.o. lub do paczkomatów firmy INPOST Sp. z o.o. we wskazanym przez Klienta miejscu (lista dostępnych paczkomatów dostępna jest pod adresem: www.paczkomaty.pl/znajdz_paczkomat,33.html). Zamówienia, których gabaryty przekraczają możliwość odbioru z paczkomatów będą wysyłane za pośrednictwem DPD.

  31. Klient może także odebrać zamówiony towar osobiście w sklepie należą ul. Jana Kochanowskiego 30, 31-127 Kraków. Godziny otwarcia sklepu stacjonarnego to: pon.-pt: 10:00-18:00, sobota: 10:00-14:00

  32. Koszt dostawy zakupionych produktów jest wskazany w koszyku zakupowym, przed finalizacją transakcji.

  33. Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 10 dni roboczych.

  34. W wypadku gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego.

  35. W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem firmy DPD odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

  36. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem sklep@nulight.pl (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz w terminie do 7 dni bezpośrednio w firmie kurierskiej DPD.

  37. Jakiekolwiek uszkodzenia towaru mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się by Klient zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem sklep@nulight.pl(zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz sporządził w tym zakresie protokół szkodowy z firmą przewozową.

  38. W przypadku odbioru przesyłki za pośrednictwem paczkomatów operatora pocztowego INPOST Sp. z o.o., zatwierdzenie odbioru możliwe jest poprzez system informatyczny paczkomatu. Z chwilą zatwierdzenia odbioru przesyłki przez Klienta, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

  39. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do stanu zewnętrznego opakowania przesyłki dostarczonej do paczkomatu operatora pocztowego INPOST Sp. z o.o., w celu ułatwienia i usprawnienia procedury reklamacyjnej zalecane jest:

  -wskazanie uszkodzenia pod kamerą monitoringu paczkomatu INPOST,

  -umieszczenie uszkodzonej, nieotwartej przesyłki w skrytce paczkomatu, w której pierwotnie się znajdowała i zamknięcia skrytki paczkomatu,

  -zgłoszenie tego faktu do nulight w ciągu 24 godzin od daty próby odbioru przesyłki poprzez przesłanie informacji na adres sklep@nulight.pl a także do INPOST Sp. z o.o. bezpośrednio przy próbie odbioru przy pomocy komunikatów wyświetlanych na ekranie systemu paczkomatu (zainicjowanie procesu reklamacyjnego).

  40. Jakiekolwiek uszkodzenia towaru mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego, zaleca się zgłosić w ciągu 7 dni od daty odebrania przesyłki w najbliższym oddziale firmy INPOST Sp. z o.o. , w celu sporządzenia przez INPOST Sp. z o.o. protokołu szkody, a także zgłosić do nulight za pośrednictwem maila sklep@nulight.pl.

  41. W przypadku jednego zamówienia złożonego z wielu produktów, co do których występują różnice w sposobie ich pakowania w szczególności ze względu na ich gabaryty lub też różnice w zakresie czasu realizacji zamówienia, nulight może dokonać podziału zamówienia na mniejsze przesyłki. W opisanej sytuacji koszt dostawy podany Klientowi w podsumowaniu zamówienia nie zmienia się, lecz zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki. W sytuacji, gdy anulowana zostanie część zamówienia – niezależnie od przyczyn, korekcie oraz zwrotowi podlegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do anulowanej części zamówienia.

  V. Prawo do odstąpienia od umowy 42. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby nulight Giovanni De Santis. Nulight.pl umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@nulight.pl.

  43. Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.

  44. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  a. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;

  b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  c. zawartej w drodze aukcji publicznej;

  d. towar na indywidualne zamówienia Klienta.

  45. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  46. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.

  47. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.

  48. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.

  49. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  50. Uprawnienia i obowiązki określone w pkt 54-64 Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Nulight informuje, że nie prowadzi sprzedaży produktów na podstawie umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa (akwizycja itp.).

  VI. Reklamacje 51. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.

  52. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.

  53. W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej, Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wysłał opis usterki na adres sklep@nulight.pl co pozwoli na przyspieszenie czasu rozpatrywania zgłoszenia. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuję wiadomość e-mail zawierającą dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego.

  54. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru.

  55. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wysyłał produkt bezpośrednio na adres sklepu Sprzedającego: nulight, ul. Jana Kochanowskiego 30, 31-127 Kraków z dopiskiem „SERWIS”

  56. Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną.

  57.W przypadku sprzedaży towaru w obrocie pomiędzy przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

   

  58. Sprawny przebieg procedury reklamacyjnej, a w szczególności odbiór przesyłki reklamacyjnej przez Sprzedawcę jest uzależniony wypełnienia przez Klienta formularza reklamacyjnego dostępnego na życzenie mailowo.

  Jego brak uniemożliwia identyfikację zgłoszenia reklamacyjnego i znacznie opóźnia rozpatrzenie sprawy.

  59. Odbiór reklamowanego sprzętu następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.

  60. Rewers wydawany Klientowi w salonie przy przyjmowaniu sprzętu do serwisu firmy nulight jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru sprzętu bez sprawdzania danych odbierającego.

  61. Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych.

  62. Większość produktów oferowanych przez Sprzedawcę posiada gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone na karcie produktu. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

  63. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

   

  Nulight.pl Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych w sklepie stacjonarnym:

  Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych w siedzibie nulight Giovanni De Santis / nulight.pl

  1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez nulight Giovanni De Santis, ul. Gen. L. Okulickiego 53/146, 31-637 Kraków, NIP: 6783152159 i zarazem określa warunki oraz zasady prowadzonej przez firmę w siedzibie i jej oddziałach sprzedaży.

  2. Sprzedaż odbywa się w siedzibie lub poza siedzibą.

  3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

  4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez nulight jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.

  5. Przedmiotem sprzedaży są produkty oferowane w ramach działalności Sprzedawcy.

  6. Wszystkie produkty oferowane w sklepie Sprzedawcy są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

  7. Ceny wszystkich produktów oferowanych w ramach działalności Sprzedawcy wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

  8. Do każdego zakupionego produktu dołączana jest faktura VAT albo paragon.

  9. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.

  10. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.

  11. Reklamacje rozpatrywane są w najkrótszym możliwym czasie od daty dostarczenia reklamowanego sprzętu do sklepu w którym został zakupiony. Potwierdzeniem przyjęcia reklamacji jest podpisanie przez klienta protokołu przyjęcia serwisowego.

  12. Odbiór reklamowanego sprzętu następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.

  13. Rewers wydawany Klientowi przy przyjmowaniu sprzętu do serwisu firmy nulight Giovanni De Santis jest JEDYNYM dokumentem uprawniającym do odbioru sprzętu bez sprawdzania danych odbierającego.

  14. Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych.

  15. Produkty oferowane przez Sprzedawcę posiadają gwarancję producenta lub importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone na stronie www.nulight.pl

  16. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) oraz ustawy z dnia 23 marca 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. 2014 r., poz. 121 ze zm.).

  17. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają iż sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

  18. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności Sprzedawcy.

  19. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.


W celu dostarczania spersonalizowanych usług strona korzysta z plików cookies. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz określić w swojej przeglądarce. Więcej w naszej Polityce Prywatności.
Darmowa dostawa od 350 zł
Wysyłka kurierska od 15 zł
Bezproblemowe zwroty do 14 dni